Jõhvi Jumalailmumise kirik

Ehitamise aeg:  1894 – 1895

Kiriku pühitsemine: 13. augustil 1895 Riia ja Mitava peapiiskopi Arseni (Brjantsevi) poolt

Jõhvi koguduse ajalugu on lahutamatult seotud Kristus Päästja ja Kõigepühama Jumalasünnitaja Kaitse Õigeusu Balti Vennaste Seltsi osakonna asutamisega XIX sajandi 80-ndatel aastatel Jewe (Jõhvi endisaegne nimi) linna. XIX sajandi esimesel poolel ja XX sajandi algul kasutati õigeusu kirikute põhilise ehitusmaterjalina maakivi, millest talurahvas oli juba ammustest aegadest armastanud majandushooneid laduda. Maa- ehk põllukivi sulandus suurepäraselt kohalikku maastikku ning talus hästi temperatuuri kõikumist ja liigniiskust. Huvitav, et Põhja-Euroopas võib kohata murtud graniidirahnudest ehitisi, kuid kirikuid, sealjuures üksnes õigeusu kirikuid, ehitati sellest materjalist ainult Eestis.

Need kirikud olid ida-lääne suunas pikendatud risti kujulise põhiplaaniga. Läänepoolse sissekäigu kohal kõrgus telkkatusega kellatorn, seejärel tuli söögituba kahe või kolme aknaga mõlemas küljes ning edasi ühe või viiekupliline pühakoda, mis lõppes poolringikujulise altariapsiidiga. Kiriku fassaad kaunistati tavaliselt punaste või kollaste riia tellistega. Neist laoti kokošnikud, karniisid, sambad, aknaraamistused ja nurgapealistused. Tüüpilised sellelaadsed hooned on näiteks Lohusuu Jumalailmumise kirik, Jaama küla Püha Nikolaose kirik, Jõhvi Jumalailmumise kirik jt..

Jõhvi kiriku ehitust finantseeris riik ning see lõpetati 1895. aasta suveks. Pühakoda mahutas 300 inimest. Projekti järgi pidi see olema viie kupliga, kuid hiljem seda lahendust lihtsustati ja seetõttu näeb pühakojahoone välja mõneti raskevõitu. Kõrge sokkel rõhutab veelgi seda raskepärasust ning väljast näeb kirik välja mahukam, kui see tegelikult on. Kiriku pühitses 13. augustil 1895 Riia ja Miitavi ülempiiskop Arseni (Brjantsev).

1950-58 oli Jõhvi Jumalailmumise kiriku esipreestriks isa Aleksi Ridiger (praegune Moskva ja kogu Venemaa pühim patriarh), enne teda aga ülempreester Roman Tang, kellest hiljem sai Tallinna ja Eesti piiskop.

 

Panoraamid:

 

 

Aadress: Narva mnt. 2A, 41532 Johvi
Interneti kodulehekülg:  www.theophany.ee

 


Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles