Uudised

05.05.2018

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Sinodi istung

5. mail 2018 aastal toimus Kuremäe kloostris Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Sinodi istung. Sinodi istungi kutsus kokku Narva ja Peipsiveere piiskop Lazar, kes hetkel ajutiselt juhib Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikut. Istungist võtsid osa kõik Sinodi liikmed: Narva ja Peipsveere piiskop Lazar, Maardu piiskop Sergi, ülempreester Oleg Vrona, munkpreester Joona (Golovastikov), ülempreestrid Vitali Gavrilov ja Daniel Lepisk ning esindajad
08.04.2018

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli PAASALÄKITUS

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli PAASALÄKITUS ülemkarjastele, karjastele, diakonitele, munkadele, nunnadele ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele Issandas armastatud ülemkarjased, aulised preestrid ja diakonid, jumalaarmastajad mungad ja nunnad, kallid vennad ja õed! Kristus on üles tõusnud! Südamest, mis on täis helget rõõmu Hauast ülestõusnud Päästjast, tervitan teid kõiki nende elukinnitavate sõnadega ja õnnitlen pühade Püha – Issanda Paasa
08.04.2018

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Korneliuse PAASALÄKITUS

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Korneliuse PAASALÄKITUS ülemkarjastele, karjastele, diakonitele, kirikuteenijatele, munkadele, nunnadele ja kõigile Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele Pühitsetud ülemkarjased, austatud isad, aulised mungad ja nunnad, kallid vennad ja öed! Õnnitlen südamest teid suure püha - Kristuse Paasa puhul! Kristus on üles tõusnud! See on eriline püha: Kristus ilmus teisel moel – Ülestõusnuna! Kuid inimesed, kellele

 

 

15.08.2017

Metropoliit Korneliuse kohtumine politsei kaplani ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimuliku Tõnis Kargiga

15. augustil toimus metropoliit Korneliuse kohtumine politsei kaplani ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vaimuliku Tõnis Kargiga. Kaplan Tõnis Kark andis ülevaate ühest töösuunast, millega politseikaplanaat praegu tegeleb ning millega seoses otsitakse laiemat kogudustepoolset toetust. Selleks teemaks on perevägivald. Statistilised numbrid sellega seoses on küllaltki murettekitavad. Iga päev saab politsei 40 teadet perevägivallast. Koostöös EELK-ga on välja töötatud pöördumine koguduste poole
16.06.2017

KOHTUMINE EV PRESIDENDI KERSTI KALJULAIDIGA 16. JUUNIL KADRIORUS

Kohtumisel osalesid kõigi Eesti Kirikute Nõukogu juhatuse liikmed, täitevsekretär ja liikmeskirikute juhid. Teemadena käsitleti: 1. Eesti Kirikute Nõukogu tutvustus. Valitsuse ja EKNi ühishuvide protokoll. EKNi ja liikmeskirikute töö ühiskonna suunal 2. Informatsioonid: 2.1. Reformatsiooni 500. juubeliaasta 2.2. Rahvusvaheline konverents 16.-17. novembril 2017 3. Kirik Eesti ühiskonnas 4. Usundiõpetus 5. Kirikute, Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide püüdlustest kristlaste tagakiusamise
16.04.2017

Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLUSE Paasaläkitus

Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse  PAASALÄKITUS vaimulikele, kirikuteenijatele,  mungaelupidajatele ja kõigile Moskva  Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele  lastele Moskva ja kogu Venemaa patriarhi KIRILLUSE Paasaläkitus ülemhingekarjastele, karjastele, diakonitele, mungaelupidajatele ja kõigile Vene Õigeusu Kiriku ustavatele lastele "Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele" (Ti. 2, 11) Issandas armastatud kõrgestipühitsetud ülemhingekarjased, austatud preestrid ja diakonid, Jumalat armastavad mungad ja nunnad

16.04.2017

Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse PAASALÄKITUS

  Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi Korneliuse PAASALÄKITUS vaimulikele, kirikuteenijatele, mungaelupidajatele ja kõigile Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku ustavatele lastele Seesinane päev on üks kuulus ja püha päev, kõigi hingamispäevade Pea ja Ülem, kõigi pühade püha ja kõigi rõõmude rõõm; kiitkem sel päeval Kristust igavesti. (Paasakaanoni 8. irmos) Kallid isad, vennad ja õed! Kristus on ülestõusnud! Sel päeval, kui

 
05.02.2017

Patriarh Kirillus juhatas Kristus Päästja kirikus arhimandriit Sergi (Telih`i) pühitsemist Maardu piiskopiks

5. veebruaril, tölneri ja variseri pühapäeval, Vene Kiriku uusmärtrite ja usutunnistajate koondmälestuspäeval teenis Moskva ja kogu Venemaa pühim patriarh Kirillus jumaliku Liturgia Moskvas Kristus Päästja katedraalis. Liturgia ajal toimus arhimandriit Sergi (Telih`i) pühitsemine Maardu piiskopiks, Tallinna piiskopkonna vikaariks.                                      Patriarhiga teenisid kaasa: Volokolamski metropoliit Ilarion, Kiriku Välissuhete osakonna juhataja; Vilniuse ja Leedu metropoliit Innokenti; Vereja ülempiiskop Jevgeni

Teated ja ajakava

Piiskoplikud teenistused metropoliit Korneliuse osalusel

1. mai Paasapüha Laupäev, 30.aprill - 23.30 keskööteenistus, ristikäik, Ülestõusmispüha hommikuteenistus, Liturgia. Peale teenistust (u. kell 3 öösel) - koguduseliikmete laialivedu bussidega. Pühapäev, 1.mai - kell 16.00 Ülestõusmispüha õhtuteenistus. Teisipäev, 3.mai - Jumalik liturgia Kuremäe kloostris.

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius

Eluloolised andmed

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius (ilmaliku nimega Vjatšeslav Vassiljevitš Jakobs) sündis 19. juunil 1924 Tallinnas pärast revolutsiooni Eestisse sattunud tsaariarmee polkovniku perekonnas, olles ema poolt juba viiendat põlve Tallinna kodanik. 1943. aastal lõpetas ta gümnaasiumi ja teenis köstrina Tallinna Jumalaema Sündimise (Kaasani) kirikus. 19. augustil 1945 pühitses Tallinna ja Eesti ülempiiskop Pavel (Dmitrovski) ta diakoniks, 8. veebruaril 1948 Tallinna ja Eesti piiskop Issidor (Bogojavlenski) aga preestriks, määrates Haapsalu Maarja Magdaleena koguduse esipreestriks. 1951. aastal lõpetas isa Vjatšeslav kaugõppes Leningaradi Vaimuliku Seminari. 1951-1957 teenis ta preestrina Vologda piiskopkonnas. 27. veebruaril 1957 vahistas Vologda oblasti KGB ta “nõukogudevastase agitatsiooni” eest (mis sisuliselt tähendas religioosse sisuga raamatute omamist ja vestlusi usklikega). 16. mail 1957 mõistis Vologda Oblastikohus ta VNFSV Kriminaalkoodeksi 1. osa 58-10 paragrahvi alusel süüdi ja karistas 10 aastase vabadusekaotusega. Kinnipidamisaeg möödus Mordva (Dubravlagi) poliitvangilaagrites. 12. septembril 1960 lühendas Ülemkohus kinnipidamisaega 5 aastani. Mordva ANSV Ülemkohtu otsusega 7. septembrist 1960 vabastati ta tingimisi ennetähtaegselt. Rehabiliteeritud 14. oktoobril 1988. 1960. septembris pöördus isa Vjatšeslav tagasi Eestisse ning määrati novembris Tallinna Ristija Johannese kiriku esipreestriks, kellena ta teenis kuni piiskopiks pühitsemiseni.

20. juulil 1990, esimesel Püha Sinodi istungil, mis toimus Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Aleksius II-e eesistumisel, valiti mitrakandja ülempreester Vjatšeslav Jakobs Eesti Piiskopkonna Valitsuse nõukogu liikmeks ning seejärel määrati ka nõukogu esimeheks. 21. augustil 1990 pühitseti ta Petseri Jumalaema Uinumise kloostris mungaks Korneliuse nimega, 6. septembril 1990 ülendati aga arhimandriidiks. 14. septembril toimus Tallinna Neeva Aleksandri peakirikus arhimandriit Korneliuse nimetamine Tallinna piiskopiks ja patriarhlikuks vikaariks. Hirotoonia, mis toimus 15. septembril, viisid läbi Moskva ja kogu Venemaa pühim patriarh Aleksius II, Helsingi metropoliit Tihhon (Soome Õigeusu Kirikust), Tambovi piiskop Jevgeni, Podolski piiskop Vikotor ning Novgorodi piiskop Lev. Seoses Püha Sinodi Eesti Õigeusu Kirikule autonoomia andmise otsusega sai piiskop Korneliusest Eesti Õigeusu Kiriku eestseisja tiitliga “Tallinna ja kogu Eesti piiskop”. 1995. aastal ülendati ta peapiiskopi seisusesse.

6. novembril 2000 anti valitseja Korneliusele Tallinna ja kogu Eesti metropoliidi tiitel.

 

Läkitused ja sõnavõtud

Valitseja Korneliuse mälestused, jutlused, läkitused ja teised ülesastumised.

Pühakojad kaart

Kontakt

Moskva Patriarhaadi Eesti Őigeusu Kirik
Pikk 64-4, 10133 Tallinn, Eesti

Telefon: +372 641 1301
Faks: +372 641 1302
E-mail:


Üles